Pikavippien korkokatto - ajantasainen lainsäädäntö, menneisyys ja tulevaisuus

Pikavippien korkokatto on muuttunut merkittävästi vuosien saatossa, kun lainsäätäjät ovat pyrkineet tasapainottamaan kuluttajien suojan ja pikavippiyritysten toimintaedellytykset.

Tässä artikkelissa tarkastelemme pikavippien korkokaton historiaa ja uusimpia muutoksia, jotka astuvat voimaan lokakuussa 2023.

Pikavipeille asetettiin korkokatto maksu- ja velkaongelmien hillitsemiseksi

Pikavipit ovat olleet pitkään keskustelun aiheena Suomessa, erityisesti niiden korkojen vuoksi, jotka ovat usein olleet korkeita. Korkeat korot ovat aiheuttaneet monille maksu- ja velkaongelmia. Tämän vuoksi lainsäätäjä päätti puuttua asiaan asettamalla pikavipeille korkokaton.

Väliaikainen 10 % korkokatto 2020-2021 vuosina

Koronapandemian aiheuttamien talousongelmien myötä Suomen hallitus päätti asettaa pikavipeille väliaikaisen 10 prosentin korkokaton heinäkuusta 2020 syyskuun 2021 loppuun. Tämä toimenpide oli tarkoitettu auttamaan erityisesti niitä, jotka joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin pandemian seurauksena.

Pikalainojen historia

Pikalainat, eli pikavipit, ovat suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Niiden historia on värikäs ja muutosten täyttämä, kun lainsäätäjät ovat sopeutuneet tämän uuden lainamuodon tuomiin haasteisiin. Tässä osiossa tarkastelemme pikalainojen historiaa Suomessa ja sitä, miten lainsäädäntö on muuttunut vuosien varrella vastaamaan niiden tuomiin haasteisiin ja riskeihin.

Pikavippiyritykset saapuvat Suomeen (2005)

Pikavippiyritykset saapuivat Suomeen vuonna 2005, ja ne tarjosivat nopean ja helpon tavan saada lainaa. Aluksi näitä yrityksiä ei säännelty juurikaan, mutta pikavippien määrän kasvaessa ja maksuongelmien yleistyessä lainsäätäjä päätti puuttua asiaan.

Ensimmäinen korkokatto (2013)

Ensimmäinen korkokatto pikavipeille asetettiin vuonna 2013. Tämä oli merkittävä askel pikavippien sääntelyssä, sillä se rajoitti yritysten mahdollisuutta periä korkeita korkoja lainoistaan.

Korkokatto kosketti aluksi vain alle 2000 euron lainoja

Kun ensimmäinen korkokatto asetettiin vuonna 2013, se koski vain alle 2000 euron lainoja. Suurempien lainojen koroille ei ollut asetettu mitään rajoituksia. Tämä rajoitus mahdollisti pikavippiyrityksille keinoja kiertää korkokattoa.

Monet pikavippiyritykset alkoivat tarjota niin sanottuja joustoluottoja, jotka mahdollistivat suurempien lainasummien nostamisen. Joustoluotto toimi ikään kuin luottotilinä, josta asiakas saattoi nostaa lainaa tarpeensa mukaan, usein jopa tuhansien eurojen edestä.

Näin ollen, vaikka yksittäiset nostot jäivät usein alle 2000 euron, kokonaislainan määrä saattoi nousta merkittävästi suuremmaksi. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että lainan kokonaiskustannukset voivat olla huomattavasti suuremmat kuin mitä korkokatto olisi sallinut, jos se olisi koskenut kaikkia lainoja.

Tämä kiertokeino aiheutti jälleen uuden aallon kritiikkiä pikavippejä kohtaan, ja se oli yksi tekijä, joka johti korkokaton laajentamiseen koskemaan kaikkia kulutusluottoja vuonna 2019.

Korkokattoa muutettiin jälleen vuonna 2019

Kuluttajalainojen korkokattoa laskettiin pysyvästi syyskuussa 2019. Tällöin maksimikorko määräytyi 20 prosentin mukaan riippumatta lainasummasta.

Pikavippien tulevaisuus

Pikavippien tulevaisuus näyttää entistä säännellymmältä. Hallituksen uusimmat toimenpiteet osoittavat halua suojella kuluttajia entistä paremmin mahdollisilta velkaongelmilta. Toimenpiteet voivat kuitenkin ikävänä sivuvaikutuksena heikentää vähävaraisten mahdollisuuksia saada lainaa.

Uusi korkokatto tulee voimaan 1.10.2023

Pysyvän kuluttajalainojen korkokaton alentamista vaati useampi taho, ja lopulta hallitus tarttui asiaan. Monen kuukauden selvityksen jälkeen, lokakuussa 2022, hallitus jätti eduskunnalle lakiesityksen uudesta korkokatosta, joka sai lopullisen hyväksynnän eduskuntavaalien alla maaliskuussa 2023.

Tämä uusi laki astuu voimaan 1.10.2023. Siitä eteenpäin kulutusluottojen, osamaksusopimusten ja luottokorttien korkoja ei saa sopia suuremmaksi kuin viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Kuitenkin, vaikka viitekorko ja 15 prosenttiyksikköä ylittäisivät yhteensä 20 prosenttia, lainan korko ei saa nousta tämän rajan yli.

Uusi laki tuo myös tiukempia säännöksiä luoton markkinointiin ja luotonhakijan henkilöllisyyden todentamiseen. Nämä muutokset ovat merkittäviä, sillä ne tarjoavat paremman suojan kuluttajille ja edistävät reilua kilpailua pikavippiyritysten välillä.